1. pl
  2. en

+ 48 608 777 908

biuro@blueshell.pl

 

 

 

Tactics is knowing what to do when there is something to do.

 

Strategy is knowing what to do when there is nothing to do.

 

- Savielly Tartakower 

 

Rynek nieruchomości  jest bardzo dynamiczny, zmieniają się formy inwestowania w nieruchomości, ewoluują sposoby maksymalizacji zysku.

 

Nieruchomości komercyjne, biurowe, logistyczne, lokale usługowe, condo i aparthotele - to tylko kilka z nich. Obsługujemy i doradzamy w każdym zakresie nieruchomości. Umowy najmu i centra handlowe, biurowce i centra logistyczne nie mają dla nas tajemnic.
Przeprowadzamy badania due diligence.

 

Pomagamy funduszom oraz zarządcom nieruchomości komercyjnych przy komercjalizacji obiektów (umowy najmu, umowy zarządcze, umowy FM)  oraz przy codziennej obsłudze.

 

Rozwiązujemy problemy prawne z gruntami i przeprowadzamy badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence). Doradzamy przy umowach z wykonawcami, projektantami, architektami, o generalne wykonawstwo.

 

Obsługujemy inwestorów hotelowych, prywatnych akademików i ośrodków dla osób starszych.

Specjalizujemy się w doradztwie dla inwestorów prywatnych przy wynajmie długo i krótko terminowych, przy flipach i projektach mieszkaniowych.

 

Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Niedobre są, jeśli się nie ma dobrych prawników. Oto przybywamy. Założymy spółkę, ułożymy relacje w spółce, przygotujemy umowy między wspólnikami (shareholders agreement), napiszemy dobrą umowę spółki. 

W przypadku inwestora zajmiemy się umową inwestycyjną. Poradzimy, ochronimy, zawalczymy.

Podpowiemy jak zatrudnić pracowników, przygotujemy regulaminy, umowy o pracę lub współpracę. 

Chcesz sprzedać firmę? Pomożemy.

 

Codzienna opieka prawna nad spółkami i transakcjami - to nasz chleb powszedni. 

 

Pilnujemy porządku w firmie, sprawdzamy prawidłowość procesów i transakcji przeprowadzanych w firmie (compliance).

 

Służymy pomocą przy zakładaniu spółek, planowaniu biznesu, zakupie i sprzedaży udziałów. 

Przeprowadzamy due diligence spółek, doradzamy przy transakcjach M&A.

 

Przygotowujemy umowy między wspólnikami, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie. 

Opiniujemy i negocjujemy umowy franczyzowe, umowy o współpracę, NDA, umowy serwisowe.

Nieuczciwy pracownik czy kontrahent, który wyniósł dane lub naruszył tajemnicę przedsiębiorstwa nie jest bezkarny. Nielegalne zmowy konkurencji czy wykorzystywanie dominującej pozycji - tym wszystkim możemy się zająć.

 

Doradzamy w obszarze publicznego i prywatnego prawa konkurencji związanego z problematyką stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej, zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Począwszy od postępowań administracyjnych,  przez cywilne a kończąc na karnych - reprezentujemy swoich klientów. Tłumaczymy zawiłości i zwyczaje na sali sądowej. Zachęcamy do polubowego zakończenia sporu, reprezentujemy w mediacjach. 

 

Oferujemy doradztwo prawne dla przedsiębiorstwa na każdym etapie postępowania sądowego i administracyjnego. 

Mamy świadomość jak bardzo dezorganizujący wpływ na działalność przedsiębiorstwa ma spór.
 
Naszym zadaniem jest zmniejszenie ryzyka powstania sporu, a w razie jego pojawienia się przygotowanie optymalnej strategii zarządzania sporem tak, by nie powodował dotkliwych zakłóceń w funkcjonowaniu firmy.

 

 

Prawo autorskie jest wszędzie, w umowie z pracownikiem, z architektem, z programistą, z grafikiem.. nawet z prawnikiem. O tym jak pisać dobre umowy, żeby nie zabrakło w nich tego co ważne, uczymy na szkoleniach i wystąpieniach. Na co dzień pamiętamy o tym w umowach.

Współpracujemy z rzecznikiem patentowym, który zarejestruje znak towarowy czy wynalazek.

 

Zabezpieczamy Twoją wartość intelektualną, prawa autorskie.

 

Pomożemy przy zawieraniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich czy też umów o przeniesienie praw własności przemysłowej.

 

Sporządzamy też opinie prawne w obszarze prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa autorskiego i prawa konkurencji.

 

Prowadzimy spory związane z publikacjami prasowymi, w szczególności tych związanych z naruszeniem dóbr osobowych.

 

 

 

 

Proces inwestycyjny to nasz jeden z ulubionych tematów. Nabywanie gruntów, rozwiązywanie problemów z nieruchomościami, nieaktualne księgi wieczyste i umowy z generalnym wykonawcą, kierownikiem budowy czy architektem to dla nas bułka z masłem. 

Analizujemy plany miejscowe pod kątem inwestycji.  Przygotowujemy umowy o wykonanie inwestycji w oparciu o standardy FIDIC.

 

Prowadzimy inwestycje pod kątem prawnym począwszy od procesu due diligence, przez zakup gruntu, uzyskanie pozwolenia na budowę, obsługę procesu budowlanego, przez umowy najmu, dzierżawy lub umowy sprzedaży lokali.

 

Dla inwestorów przygotowujemy wzory umów deweloperskich i umów przenoszących własność.

 

Pomagamy w odrolnieniu działek, w postępowaniach o zmianę treści planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Jeśli nieruchomość ma wady prawne lub faktyczne, pomagamy w usuwaniu tych wad.

Nieruchomości

Prawo korporacyjne

Prawo autorskie i własność intelektualna

Prawo konkurencji

Postępowania sądowe i administracyjne

Prawo budowlane

Praktyka

USŁUGI

Wszystkie prawa zastrzeżone ©Blueshell legal

+48 507 036 004 | biuro@blueshell.pl

 

Sienna 72/8, 00-833 Warszawa

 

Blueshell Legal

NIP 5213745896